List of bitcoin machines in and around Fresno:

Fresno
Cell Pros - Ashlan
3075 W Ashlan Ave Fresno, CA 93722 United States
Bitcoin ATM Lamassu Fresno Cell Pros – AshlanUpdated
Details
Fresno
Cell Pros - Olive
812 E Olive Ave Fresno, CA 93728 USA
Bitcoin ATM Lamassu Fresno Cell Pros – OliveUpdated
Details